Odwiedziny pielgrzymów z Francji

2015-08-03 In Wydarzenia